Ana Sayfa
Kurullar
Çağrılı Konuşmacılar

 

 

 

Bildiriler                    son güncelleme: 17 Eylül Excel formatında

A. Erkan Karaman, Serdar Kale Kurumsal Alt Yapının İnşaat Firmalarının Performansına Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli
Ahmet Avinal İnşaat Proje Yönetiminde “Ölçme ve Değerlendirme” Detay Seviyesinin Belirlenmesi
Ahmet Avinal İnşaat Proje Yönetiminde,“İş Programı” Hangi Detayda Olmalıdır?
Ali Murat Tanyer, Tuğba Pembegül Mimarlık Pratiğinde Kullanım Süreci Değerlendirmesi: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Hakkında Bir Saha Çalışması
Arda Beset,  H. Murat Günaydın Mimarlık Ofislerinde Proje Yönetim Fonksiyonları Olgunluk Seviyeleri Ölçüm Modeli
Aslı Pelin Gürgün, Rüveyda Kömürlü Konut Üretim Firmalarının Perspektifinden İstanbul’da Konut Alıcılarının Tercih Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Aymir Gamze Kaya, Sema Ergönül Otoyol Projelerinde Yap İşlet Devret Modeli: Gebze İzmir Otoyol Projesi
Aynur Kazaz, Betül Soyçopur İnşaat Sektöründe Kalite Fonksiyon Göçerim (KFG; QFD-Quality Function Deployment) Tekniğinin Uygulanması
Aynur Kazaz, Kıvanç Öncü Tasarımda Kalite Sistemleri: Genel Esaslar
Aynur Kazaz, Kıvanç Öncü Tasarımda Proje Yönetimi: Bütçe ve Kapsam
Aysu Demirciefe, Sevgi Zeynep Doğan, Hüsnü Murat Günaydın Yapı Ruhsatı Alım Sürecinin İyileştirilmesi Amacıyla Yurtdışındaki Çözüm Arayışlarının İncelenmesi
Barış Nazlım Yurtdışı İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi
Bayram Er, Aynur Kazaz Yalın Proje Teslim Sistemi; İnşaat Yönetimine Getirdiği Yenilikler ve Uygulanılabilirliği
Begüm Öngel, Ali Murat Tanyer, İrem Dikmen İnşaat Şirketlerinde Risk Yönetimi Süreçlerinin Olgunluğunun Değerlendirilmesi
Begüm Sertyeşilışık, Ugur Deniz, Osman Kılınç Türkiye'deki İnşaat Firmalarının Sürdürülebilirliğe Yaklaşımları ve Farkındalıkları
Beliz Özorhon, Carl Abbott, Ghassan Aouad İnşaat Sektöründe İnovasyon Değer Zincirinin Proje Seviyesinde İncelenmesi
Birol Kılkış, Şiir Kılkış Ekserji Tabanlı Yeşil Bina Optimum Tasarım Yönteminin Eser Yönetim Binasında Uygulanması
Burcin Kaplanoglu, David Arditi Uluslararası Bir İnşaat Şirketinde Yönetim Bilgi Sistemi Bazlı Performans Yönetimi Uygulamasının Etkileri
Burcu Yılmaz, David Arditi,  Sinem Korkmaz Yüksek performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi
Burcu Yılmaz, Sinem Korkmaz, David Arditi Yeşil Bina Projeleri Tasarım ve Yapım Sözleşmeleri:Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması
Can Adiloğlu, Ayşe Gülbeden, Gökhan Toprak, Osman Nadir Ünal, Semih Öncül, Ayhan Kibar, Ramis Taştekin, İhsan Kaş, Mehmet Dönmez, Handan Gündoğan ESER Yeşil Binası
Can Ersen Fırat, David Arditi, Olli Seppänen, Kalle Kahkönen, Juhani Kiiras Tekrar Arzetmeyen Aktivitelerden Oluşan Bina İnşaat Projelerinde Mahal Tabanlı İş Programlaması (MTİP) ve Kritik Yol Metodları (KYM) Karşılaştırması
Cenk Budayan İnşaat Firmaları için Web Tabanlı Risk Bilgisi Toplama Platformu: Kavramsal Çerçeve
Cihan Kayaçetin, Ali Murat Tanyer Mimarlık Meslek Pratiğinde Bilgi Yönetiminin İncelenmesi
Deniz Ayşe Yazıcıoğlu Türkiye'de Tasarım Öncesi ve Ön Tasarım Evrelerinde İnşaat Maliyeti Tahmininde Kullanılan Veri Tabanlarının İncelenmesi
Dostcan Sevim, Pelin Alpkökin, Ahmet Ertürk, Çağan Akansu Türk İnşaat Sektöründe FIDIC Kullanımı ve Eğitimi
Duygu Tokalakoğlu, Elçin Taş Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma
E. Lütfi Özcan Adi Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar
E. Lütfi Özcan Finansal Açıdan Güçlü Olmayan Şirketlerle Yapılan Ortaklıklardaki Riskler
Ela Öney Yazıcı Yüklenici Firma Perspektifinden İnşaat Sektöründe Rekabet: Müşterilerin Rolü
Ela Öney Yazıcı, Emrah Acar Yapım Yöneticilerinin Çoklu Zeka Profillerinin Belirlenmesi
Elçin Taş, Pınar Irlayıcı Çakmak İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK, AIA ve FIDIC Standart Sözleşme Dokümanlarının Karşılaştırılması
Ercan Erdiş, M. Emin Öcal, Emel Laptalı Oral, Gülgün Mıstıkoğlu, Mustafa Demirci İnşaat Şirketleri İçin İş Analizi Disiplininin Sistemsel İncelenmesi 
Ercan Erdiş, Tuğrul Özel İnşaat İşletmeleri Açısından İş Analizi Disiplininin Sistemsel İncelenmesi
Evren Ülkeryıldız, H. Murat Günaydın, Serdar Kale Proje Organizasyonlarında Politik Taktikler
Fahriye Uysal, Aynur Kazaz İnşaat Tedarik Zinciri Yönetiminde Bir Bütünleşik Performans Ölçümü Modeli
Fahriye Uysal, Aynur Kazaz Yapım Teknolojileri; Bilgisayar Destekli İnşaat Yazılımlarının Seçimi Örneği
Ferit Öncel Mocan Boru Sürme Yöntemiyle Suudi Arabistan’da 3000 mm Çaplı Kanalizasyon Tüneli İnşaatı
Fidan Erdoğan, Murat Kuruoğlu İnşaat Sektöründe 4D-CAD Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Örnek Bir Olay Çalışması
Furkan Bilgi, Savaş Bayram, Emel Laptalı Oral Türk İnşaat Sektöründe İnşaat Mühendisleri ve Mimarların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler 
Gökçe Deniz Gül, Emrah Acar Yüklenici İnşaat Firmaları Tarafından Başvurulan Çatışma Çözüm Yaklaşımları ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Gözde Başak Öztürk-Barlak, David Arditi, H. Murat Günaydın, İbrahim Yitmen Yapı Sektöründe Örgütsel Öğrenme Teorilerinin Evrimsel Süreci
Gözde Tantekin Çelik, Abdulkadir Korkmaz, Emel Laptalı Oral İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Öğrencilerinin Kültürel Değerleri 
Gül Polat, Atilla Damcı, Mert Düzcan Uluslararası İnşaat Projelerinde Risk Priminin Çoklu Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi
Gül Polat, David Arditi, Kallinikos Kechagias Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Avrupa İnşaat Sektöründe İstihdam
Gülgün Mıstıkoğlu İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma
Gülin Birlik Proje Aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği
Gülşah Balcı, David Arditi İnşaat Sektöründeki Bay ve Bayan Yöneticilerin Yöneticilik Yeterlilikleri
Gürkan Emre Gürcanlı, Mert Uzun Farklı Ülkelerde Yürürlükteki İş Güvenliği Mevzuatı ve Uygulamalarının Karşılaştırılması
Hakan Muratoğlu, Eren Ulusoy, Feyzi Haznedaroğlu İstanbul'daki Orta-Büyük Ölçekli Bina Şantiyelerinde Mali Yönetim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Mali Raporların İyileştirilmesi
Hakan Yaman, Bahriye İlhan İnşaat Sektörü’nde Bina Enformasyonu Modellemesi Kavramına Genel Bir Bakış
Haluk Çeçen, Begüm Sertyeşilışık, Şenay Atabay Şehir içi Şantiyeciliği (ŞEŞ) için Koordinasyon ve Çevre Güvenliği Sisteminin Oluşturulması
Hande Onursal, Hakan Yaman Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştrma
Hikmet Tuğlu İnşaat Sözleşmeleri ve Anlaşmazlıkların Çözümü
Hüseyin Belkaya, Ahmet Arslan, Haluk Özmen Denizin Altında Bir Demiryolu: Marmaray Projesi
İbrahim Sönmez, Aybike Öngel Asfalt Üretim Tesislerinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları ve İsfalt Örneği
İbrahim Yitmen, Khaled Marar, İlknur Akıner İnşaat Sektöründe Uluslararası Stratejik Ortaklık Oluşum Süreci ve Ortak Seçim Kriterleri: Kuzey Kıbrıs Perspektifi
İlknur Akıner, İbrahim Yitmen Türk İnşaat Sektöründeki Yüklenici Firmaların Örgütsel Kültürü: Farklı Roller Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma
İrem Dikmen Toker, M. Talat Birgönül, Ahmet Hamdi Özer Bütünleştirilmiş Süre – Maliyet Etki Ağı ile Aktivite Bazlı Bir Risk Değerlendirme Modeli
İrem Dikmen Toker, M. Talat Birgönül, Matineh Eybpoosh, Gülşah Fidan, Kıvanç Karakaş Çok Aracılı Maliyet Tahmin ve Risk Paylaşım Sistemi
İrem Dikmen, M.Talat Birgönül, Arif Erdem Arıkan Uluslararası İnşaat Projeleri için Bütünleşik Bir Risk Yönetim Modeli ve Yazılımı
Jülide Bozoğlu Demirdöven Yapım İnovasyonlarının Uygulanmasında “FAST - İşlevsel Analiz Sistem Tekniği”nin bir Tasarım Aracı Olarak Değerlendirilmesi
Kerem Ercoşkun Proje ve Yapım Yönetimi için BIM Teknolojisi ile Desteklenmiş Bulut Bilgi İşlem Çözümleri
Levent Mazılıgüney, Gökhan Arslan İnşaat Sektöründe Ulusal Ölçekli Firma Yöneticileri Temelinde Eğitim-Başarı/ Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi
M. Emre İlal, Evren Ülkeryıldız, Serkan Palabıyık, Serdar Kale Tavlama Benzetimi Yaklaşımı ile Üniversite Yerleşkelerinin Planlanması
Mehmet Bozkurt, Uğur Müngen Aktivite Bazlı Maliyet Yönteminin İnşaat Projelerindeki Genel Maliyetlerin Belirlenmesinde ve Dağıtımında Kullanılması
Mehmet Bozkurt, Uğur Müngen İnşaat Projelerinde Gerçekleşen Maliyetlerin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Sistem Önerisi
Mehmet Çaylıdemirci, Esin Ergen Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Yatırımlarında Karşılaşılan Risklerin Belirlenmesi
Mehmet Emre Bayraktar Proje Maliyet ve Süresini Düşürmede Etkili Yöntemler: Endüstriyel Sektörden Vaka Çalışmaları
Mehmet Yalçınkaya, David Arditi Alt Yapı Yatırımlarının Ekonomik Krizde Kurtarıcı Rolü: Amerika Birleşik Devletleri Örneği
Mesut Huriel İnşaat Şirketlerinde Üst Düzey Yönetime Yönelik Raporlama Nasıl Olmalıdır?
Mir Haydar Haşemi Türkiye ve İran’ın Yapı İşletmesi Kurallarının Karşılaştırılması
Murat Alp Arslan, Ahmet Şerif Yılmaz, Emre Gürcanlı, Pelin Alpkökin Türk İnşaat Sektöründe FIDIC Tipi Sözleşme Uygulamalarının Risk Değerlendirmesi
Mustafa Çağdaş Mutlu, Rıfat Sönmez Kaynak Dengeleme Probleminin Dal ve Sınır Yöntemiyle Çözülmesi
Nurhan Oto Havaalanlarının Çevresel Etkileri, Çevre Dostu Havaalanı Planlama, Uygulama ve  İşletme Esasları; Esenboğa Havalimanı Örnegi
Nurhan Oto, Fatma Baykoca, Seval Özer, Gonca Çalışkan, Tuğba Demircan, Erkan Çakı ,İhsan Akdoğan, Murat Kütükoğlu, Hakan Çöl,  Ahmet Hakan Sağlam, Caner Gazi Göncü  DHMİ Genel Müdürlüğü Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi ve Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması Çalışmaları; Esenboğa Havalimanı Örneği
Olcay Çetiner Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme Teknolojileri Kullanımının Yapıma Katkıda Bulunan Özelliklerinin İncelenmesi
Ömer Bisen, Ümit Dikmen İnşaat Projelerinde “Master Plan” Çalışmalarının Önemi, Kritik Başarı Faktörleri ve Hazırlık Güçlükleri
Önder Halis Bettemir Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yapım Yönetimi Dalında Uygulama Alanları
Önder Halis Bettemir İş Makineleri Otomasyonunun Yapım Yönetimi Bakış Açısı ile İrdelenmesi
Önder Halis Bettemir, Rıfat Sönmez Modern Sezgisel Yöntemlerle Zaman Maliyet Ödünleşim Probleminin Çözümü
Özge Akboğa, Selim Baradan, Sonay Ş. Perçin Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Yönetimi ve Yöntemleri
Özgür Çağlan Kuyumcu, Hakan Kazanç Vaka Çalışması - 218 m. Yüksekliğinde Bir Kemer Baraj İnşa Etmenin Zorlukları ve Çözüm Yolları
Özgür Özcan, Alper Temizbaş Yeşil Bina
Pelin Alpkökin, Dostcan Sevim, Ahmet Şerif Yılmaz, Murat Alp Arslan, Gürkan Emre Gürcanlı Türk Yüklenicilerinin Yer Aldığı FIDIC Sözleşmesi Esasına Dayanan Uluslararası Projeler Üzerine Bir Araştırma
Pelin Alpkökin, Gürkan Emre Gürcanlı, Çağan Akansu, Ahmet Ertürk İnşaat Projelerinde FIDIC Tipi Sözleşmelerde Karşılaşılan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
Pınar Kılıç, Sevgi Zeynep Doğan, Hüsnü Murat Günaydın İnşaat Sektöründeki Ortaklıkların Kritik Başarı Faktörlerinin Mimari Tasarım Sürecindeki Ortaklıkların Kritik Başarı Faktörleri ile Karşılaştırılması
Rıfat Akbıyıklı Matris Organizasyon Yapısının Norveç’te Prefabrike Eleman Üretimi Yapan Bir İnşaat Şirketine Uygulaması
Rıfat Akbıyıklı, Ahmet Keşli, Hamdi Boyacı Kamu Özel Sektör Ortaklıkları (KÖO) (Public Private Partnerships – PPP) ve Özel Sektör Finansman Girişimi (ÖSFG) (Private Finance Initiative – PFI): Alternatif Bütçe Dışı Altyapı Finansman Modelleri – Hukuki ve Genel Bir Bakış
Rıfat Akbıyıklı, S. Ümit Dikmen İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 4857 Sayılı İş ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasalarının Bütünleşik İncelenmesi
Rıfat Akbıyıklı, S.Ümit Dikmen, Pelin Alpkökin Türkiye’de Büyük Bir Otoyol İnşaatı Projesinde Oluşmuş Bir Taşkın Olayının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi
Rıfat Akbıyıklı, Selim Koç İnşaat Projelerinde Makine Verimliliği ve Yenileme Analizi İncelemesi
Seçil Karaca, Esin Ergen Son Dönemde Yaşanan Ekonomik Krizlerin Türk İnşaat Sektörüne Etkilerinin Değerlendirilmesi
Selim Baradan, Sonay Ş. Perçin, Özge Akboğa İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Etiğin Yeri
Sema Ergönül, Selin Gündeş, Nur Atakul, Eda Selçuk İnşaat Sektöründeki Firmaların Proje ve Yapım Yöneticilerinden Beklentileri
Semiha Ergan, Nuray Gökdemir Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durum Yönetimi Kapsamında Acil Durum Müdahale Ekiplerinin İhtiyaç Duyduğu Bilgiler
Serdar Ulubeyli, Aynur Kazaz İnşaat Sektöründeki Temel Alt Yüklenicilik Uygulamalarının İncelenmesi
Serkan Arslan, Alaattin Kanoğlu Başarım Tabanlı Yapım: Anahtar Kavramlar, Olanaklar, Bariyerler ve Bir Model
Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan İnşaat Sektöründe Mesleki Tatmin
Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan, Mustafa Tuncan Uluslararası İnşaat Projelerinde Kültürlerarası Eğitim
Setenay Kontbay, Sevgi Zeynep Doğan, Hüsnü Murat Günaydın Yapı Kullanma İzin Belgesi Alımındaki Gecikme Sürelerinin Tahmini İçin Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması
Sevinç Çetin, Tanju Gültekin Alüminyum Giydirme Cephe Bina Alt Sistemlerinim Uygulama Süreci Yönetimi - Ankara Arena Spor Kompleksi Örneklemesi -
Sibel Macit, Mustafa Emre İlal, Hüsnü Murat Günaydın Yapı Projelerinin Yönetmeliklere Uygunluk Denetimi için Kural Tabanlı Sistemler
Sonay Şehriban Perçin, Özge Akboğa Şantiyede “Kadın” Çalışanların Çalışma Koşuları
Timuçin Harputlugil, A. Tanju Gültekin Tasarım Kararı Destek Sistemi Olarak Analitik Hiyerarşi Sürecinin (AHS) Mimari Tasarım Sürecinde Kullanım Olanaklarının İrdelenmesi
Tolga Çelik, Tahir Çelik KKTC’de Müteahhit Firmalarının Analizi ve İnşaat Sektöründe Enformasyon İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
Tuğçe Şimşekalp Ercan, Almula Köksal Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Tanımlayıcı Faktörleri
Ümit Işıkdağ İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıkta Bilgi Yönetimi / Bilgi Teknolojileri Konulu Tez Çalışmaları
Yasemin Göç, Emrah Acar Yüklenici İnşaat KOBİ'lerinde Girişimci Özellikleri ve Risk Yönetimi Uygulamaları
Yeliz Olcay Toplu Konut Üretiminde Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin Analizi İçin Analitik Hiyerarşi Süreci ve OWA Kümeleme Tekniğinin Kullanılması
Zeynep Işık, David Arditi, M.Talat Birgönül, İrem Dikmen  Yapım Sektörü’nde Performans Ölçümü İçin Kavramsal Bir Model