Ana Sayfa
Kurullar
Çağrılı Konuşmacılar

 

DUYURULAR

Kongre Başvuru ve Hakem Değerlendirme Sistemi

Bildiriler Listesi

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından, 2012 yılında İzmir'de düzenlenecektir.

 

 

 

Sayın Araştırmacılar,

 

1. Proje ve Yapım Yönetimi Ulusal Kongresi, 29 Eylül – 1 Ekim 2010 tarihleri arasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı, proje ve yapım yönetimi alanında çalışan araştırmacıları biraraya getirerek, araştırma bulgularını paylaşmak ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaları yönlendirecek bir araştırma yol haritasını tüm katılımcıların görüşleri doğrultusunda oluşturmaktır. Kongreye, proje ve yapım yönetimi alanında çalışan öğretim elemanları ile birlikte Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Kongre kapsamında; üniversiteler, sanayi ve kamu kuruluşları arasındaki bilgi transferini  artırmak için gerekli olan mekanizma ve stratejilerin tartışılacağı bir “Üniversite-Sanayi İşbirliği” çalıştayı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, lisansüstü eğitimlerini sürdürmekte olan öğrencilerin tez konularını tanıtabilecekleri ve ön bulgularını tartışabilecekleri bir “Lisansüstü Araştırma” oturumunun yapılması hedeflenmektedir. Bu oturum kapsamında sunulan bildiriler arasından seçilecek olan bir bildirinin sahibine “En iyi lisansüstü araştırma ödülü” verilecektir.

 

Kongreye sunulacak olan bildirilerin aşağıdaki konu başlıklarında olması beklenmektedir:

  1. Proje Yönetimi: Planlama, kalite yönetimi, risk yönetimi, şantiye organizasyonu ve yönetimi, uluslararası inşaat projelerinin yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, değer yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, verimlilik vb.
  2. Şirket Yönetimi: Stratejik planlama ve yönetim, rekabet stratejileri, stratejik ortaklıklar, inovasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi, kurumsal kaynak yönetimi, pazarlama, performans yönetimi, şirket kültürü, kurumsallaşma vb.
  3. Yapım yöntemleri, teknolojileri ve malzemeleri: İş makinaları, yapım yöntemleri, malzemeler, inovasyon vb.
  4. Bilgi teknolojileri: Otomasyon, yönetişim, BIM (Bina Bilgi Modelleri), karar destek sistemleri, çok-aracılı sistemler, nD modelleme vb.
  5. Finansal konular: Proje finansman modelleri, maliyet tahmini, mühendislik ekonomisi, muhasebe, yapılabilirlik çalışmaları vb.
  6. Hukuksal konular: Sözleşme tipleri, talep yönetimi, anlaşmazlıklar, yasal mevzuat vb.
  7. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir yapılı çevre, yeşil tasarım, temiz üretim, çevre yönetim sistemleri, yenilenebilir enerji vb.
  8. Sektör araştırmaları: Makroekonomik analiz, sektör (konut, enerji vb.) analizi, etki analizi vb.
  9. Eğitim: Yapım yönetimi eğitimi, hayatboyu eğitim, web tabanlı eğitim vb.
  10. Üniversite-sanayi işbirliği: Teknoloji ve bilgi transferi modelleri

Yukarıda sunulan kongre temaları ile ilgili bildirilere ek olarak, proje ve yapım yönetimi uygulamaları ile ilgili kapsamlı “Vaka çalışmaları”nın sunulması teşvik edilmektedir.

 

 

 


 

DESTEKÇİ KURULUŞLAR

 

 

 

          

 

       

 

           

 

 

                

   

 

           

  

        

 

           

 

                

 

             kipman logo.JPG

 

 

 

   

 

    

 

 

ziyaretçi